REKRUTACJA: OTWARTA!

Firma została utworzona dnia 22.02.2018r.
Powstała z wspólnej pasji i zamiłowania do ciężarówek. Zapraszamy do naszych szeregów.
Zajmujemy się transportem wszelakich towarów od różnych zleceniodawców .
Działamy w transporcie krajowym oraz międzynarodowym.

OFERUJEMY:
⭐ Przyjazną atmosferę.
⭐ Malowanie na zestawy SP.
⭐ Pomoc dotyczącą gry.
⭐ Tryb gry MultiPlayer oraz SinglePlayer.
⭐ Doświadczony Zarząd.
⭐ Własny serwer Discord
⭐ Fanpage oraz Stronę Firmową.

WYMAGAMY:
⭐ 15 lat (Robimy wyjątki)
⭐ 6 000km/miesiąc z prędkością maksymalną 100km/h.
⭐ Chęć do gry.
⭐ Poczucie humoru.
⭐ 100h udokumentowane na platformie Steam.
⭐ Kultura osobista.
⭐ Dodatki mapowe: Going East, Skandynawia oraz Vive La France
⭐ Sprawny mikrofon oraz komunikator głosowy Discord.

DODATKOWE INFORMACJE:
Jeśli pracownik nie wyrobi należnych kilometrów to zaległe kilometry zostaną dodane do następnego miesiąca.
Trasy oddajemy w wymiarze tygodniowym tzn. min. 1500km/7dni.
Jeśli pracownik nie może oddać tras w związku z wyjazdem lub innym powodem nieobecności należy poinformować o tym zarząd odpowiednio wcześniej.
Maksymalna prędkość oddawanych tras wynosi 100km/h. Przekroczenie prędkości będzie oznaczało, że trasa nie będzie brana pod uwagę w rozliczeniu.

iezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia z jego przestrzegania
-Wszelkie wprowadzone zmiany w regulaminie zaczynają obowiązywać 48h od
ich publikacji
-Podczas rozmowy oraz w grze należy zachować kulturę osobistą
-Osoby przyłapane na ingerowaniu w pliki gry zostaną wyrzucone z firmy
-Podczas wykonywanych tras oraz na konwojach firmowych i międzyfirmowych obowiązuje odpowiednie malowanie firmowe
-Pracownik ma prawo do urlopu po wcześniejszym poinformowaniu i uzgodnieniu z zarządem
-Pracownik ma obowiązek oddać minimum trasy o łącznej długości 6000km w ciągu miesiąca
-Trasy oddawane są w trybie tygodniowym
-Pracownik ma obowiązek ustawić TAG w grze w kolorze białym: Legend-Trans R: 255 G: 255 B: 255
-We wszystkich usługach w firmie nick musi być taki sam
-Na konwojach każdy ma zachować ustalony porządek przebiegu trasy oraz
słuchać poleceń pilota i organizatora
-Na konwój przyjeżdzamy zestawem naprawionym, zatankowanym w barwach firmowych

This VTC has not posted any news yet

13

Members

60

Jobs logged

50,936 km

Distance driven

8,682 t

Cargo moved

15,830 L

Fuel used